Archiwa tagu: tani notariusz

Kim jest Notariusz i co możesz załatwić w kancelarii notarialnej.

Kim jest rejent?

Notariusz, niejednokrotnie zwany również rejentem (wywodzi się od słowa regent, czyli osoba uprawniona, sprawująca władzę w imieniu monarchy, gdy ten nie może wykonywać swoich obowiązków) – jest to mianowany przez ministra sprawiedliwości. Notariusz jest upoważniony do sporządzania aktów notarialnych i dokonywania innych czynności notarialnych.

Działania notarialne

Notariusz za swoje czynności pobiera taksę notarialną. Wysokość tej opłaty jest ustalana zgodnie z rozporządzeniem ministra. Wymiar opłaty jest uzależniona od typu czynności oraz wartości przedmiotu czynności notarialnej.
Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn, pobiera i odprowadza do sądu opłaty sądowe.
Wymagane do sporządzenia czynności notarialnej dokumenty należy przekazać do kancelarii notarialnej przed umówionym wcześniej terminem dokonania czynności, aby umożliwić szczegółową ich analizę. Wcześniejsza analiza dokumentów pozwoli na bezpieczne i sprawne sporządzenie czynności notarialnej.

Jakie dokumenty należy złożyć do rejenta

Dokumenty powinno się złożyć w oryginale. Koszalin Notariusz przeprowadzi analizy ich prawidłowości, oceni również, czy stanowią wystarczającą podstawę sporządzenia czynności. Dzięki dogłębnej analizie przedstawionych dokumentów notariusz może, w myśl art. 80 ustawy Prawo o notariacie, czuwać nad należytym ochroną praw i słusznych interesów stron czynności notarialnej.